Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng - TDC 11

Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng - TDC 11

Dự án tổ chức triển khai phát triển thương mại điện tử Hà Nội 

Hapulico Complex Nguyễn Huy Tưởng

Hapulico Complex Nguyễn Huy Tưởng

Tổ hợp Thương mại Hapulico Complex

Viện Khoa học và đo đạc Bản đồ

Viện Khoa học và đo đạc Bản đồ

Nhà làm việc Viện khoa học đo đạc và bản đồ

Tòa nhà Ocean Bank - Fafilm Cinema

Tòa nhà Ocean Bank - Fafilm Cinema

Tổ hợp Tòa nhà Ocean Bank - Fafilm Cinema

HUD Tower Lê Văn Lương

HUD Tower Lê Văn Lương

Hạng mục: Cọc khoan nhồi

Hattoco Tower Hà Đông

Hattoco Tower Hà Đông

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Chung cư Mandarin Garden Residential

Chung cư Mandarin Garden Residential

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Các Dự án Cung cấp bê tông khác

Các Dự án Cung cấp bê tông khác

Cung cấp Bê tông thương phẩm