Viện Khoa học và đo đạc Bản đồ

Viện Khoa học và đo đạc Bản đồ

Nhà làm việc Viện khoa học đo đạc và bản đồ

Tòa nhà Ocean Bank - Fafilm Cinema

Tòa nhà Ocean Bank - Fafilm Cinema

Tổ hợp Tòa nhà Ocean Bank - Fafilm Cinema

HUD Tower Lê Văn Lương

HUD Tower Lê Văn Lương

Hạng mục: Cọc khoan nhồi

Hattoco Tower Hà Đông

Hattoco Tower Hà Đông

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Chung cư Mandarin Garden Residential

Chung cư Mandarin Garden Residential

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Các Dự án Cung cấp bê tông khác

Các Dự án Cung cấp bê tông khác

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Nutreco Hoàn Sơn 

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương

Cải tạo nâng cấp kho A thành nhà chế biến và bảo quản hạt giống cây trồng