Công ty Cơ khí - Điện - Điện tử tàu thủy VINAMAREL

Công ty Cơ khí - Điện - Điện tử tàu thủy VINAMAREL

Xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị điện tàu thủy

 

Công ty Cổ phần Ô tô TMT

Công ty Cổ phần Ô tô TMT

Xây dựng Nhà máy lắp ráp xe gắn máy

Nhà xưởng lắp ráp ô tô hạng trung...

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1

Tổng thầu Thi công Xây dựng các Nhà xưởng sản xuất.....

 

Nhà máy ô tô FORD Hải Dương

Nhà máy ô tô FORD Hải Dương

1/ Xây dựng Nhà máy sản xuất

2/ Cung cấp Bê tông thương phẩm

Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu

Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu

1/ Xây dựng nhà xưởng phân xưởng...

2/ Tòa nhà Văn phòng; Hạ tầng.....

Nhà máy Xi măng Nghi Sơn

Nhà máy Xi măng Nghi Sơn

1/ Cung cấp Bê tông thương phầm

2/ Xây dựng Công trình Công nghiệp

Nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai

Nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Công ty TNHH Thương Mại Kim Tín Group

Công ty TNHH Thương Mại Kim Tín Group

Công trình: Nhà máy sản xuất que hàn Kim Tín