Công ty TNHH Công nghiệp Hải Mỹ Phú Thọ

Công ty TNHH Công nghiệp Hải Mỹ Phú Thọ

Xây dựng Nhà máy giày da xuất khẩu