Ban QLDA Xây dựng huyện Hiệp Hòa

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

1/ Công trình: Kênh T43 Thường Thắng - Hùng Sơn

Giá trị: 0,388 tỷ đồng

Khởi công: 09/2009 - Hoàn thành: 12/2009

 

2/ Công trình: Kênh Tân Sơn - Sa Long

Giá trị: 0.382 tỷ đồng

Khởi công: 09/2009 - Hoàn thành: 12/2009

 

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

1/ Hạ tầng kỹ thuật khu dân dư đồi Độc Lập (khu 4 thị trấn Thắng huyện Hiệp Hòa)

Giá trị: 1,071 tỷ đồng

Khởi công: 08/2009 - Hoàn thành: 11/2009

 

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

1/ Công trình: Nâng cấp trục đường liên xã đoạn Hợp Lý, Bắc Lý - Cẩm Trang, Mai Trung huyện Hiệp Hòa

Giá trị: 3,177 tỷ đồng

Khởi công: 06/2012 - Hoàn thành: 12/2012

 

2/ Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông các xã: Hoàng Vân, Hoàng Thanh, Đồng Tân huyện Hiệp Hòa

Giá trị: 10,761 tỷ đồng

Khởi công: 05/2016 - Hoàn thành: 02/2017

Dự án khác

UBND Phường Kiến Hưng - Hà Đông

UBND Phường Kiến Hưng - Hà Đông

Cải tạo các tuyến ngõ ở các tổ dân phố Đa Sỹ

Công ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun

Công ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun

Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật

Công ty Cổ phần VIWACO

Công ty Cổ phần VIWACO

Dự án ĐTXD mạng lưới cấp nước khu vực Tây Nam Hà Nội

Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn

Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn

Cống thoát nước ngầm, cáp ngầm

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức