Ban QLDA Bệnh viện Da khoa Trung ương Quảng Nam

Công trình: Gói thầu XL01: San nền - Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện đa khoa TW Quảng Nam bằng nguồn vốn trong nước

Quy mô: Đào đất, vận chuyển đất, san nền

Giá trị: 23,88 tỷ đồng

Địa điểm: Núi Thành - Quảng Nam

Khởi công: 12/2008 - Hoàn thành: 02/2009

Dự án khác

UBND Phường Kiến Hưng - Hà Đông

UBND Phường Kiến Hưng - Hà Đông

Cải tạo các tuyến ngõ ở các tổ dân phố Đa Sỹ

Công ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun

Công ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun

Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật

Công ty Cổ phần VIWACO

Công ty Cổ phần VIWACO

Dự án ĐTXD mạng lưới cấp nước khu vực Tây Nam Hà Nội

Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn

Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn

Cống thoát nước ngầm, cáp ngầm

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức