Công ty Xăng dầu Khu vực 1

1/ Công trình: Trụ sở chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc

Quy mô: Nhà khung BTCT 2 tầng

Giá trị: 1,238 tỷ đồng

Khởi công: 09/2004 - Hoàn thành: 12/2004

Địa điểm: Vĩnh Phúc

 

2/ Công trình: Sửa chữa nhà làm việc 4 tầng

Quy mô: Cải tạo, sửa chữa

Giá trị: 1,587 tỷ đồng

Khởi công: 03/2005 - Hoàn thành: 08/2005

Địa điểm: Gia Lâm - Hà Nội

 

3/ Công trình: Trụ sở Văn phòng giao dịch Xăng dầu

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 6 tầng

Giá trị: 5,455 tỷ đồng

Khởi công: 07/2005 - Hoàn thành: 06/2006

Địa điểm: Ba Đình - Hà Nội

 

4/ Công trình: Cải tạo Hội trường Công ty Xăng Dầu khu vực 1

Quy mô: Nhà hội trường

Giá trị: 1,530 tỷ đồng

Khởi công: 08/2006 - Hoàn thành: 10/2006

Địa điểm: Long Biên - Hà Nội

 

5/ Công trình: Nhà dịch vụ cổng 2

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 3 tầng

Giá trị: 2,02 tỷ đồng

Khởi công: 08/2008 - Hoàn thành: 11/2008

Địa điểm: Long Biên - Hà Nội

 

6/ Công trình: cải tạo Cửa hàng xăng dầu số 85 - Phần xây lắp

Giá trị: 1,464 tỷ đồng

Khởi công: 05/2010 - Hoàn thành: 07/2010

Địa điểm: Long Biên - Hà Nội

 

7/ Công trình: Trung tâm giao dịch và bán hàng Tổng kho xăng dầu Đức Giang - Hạng mục: Xây lắp và cấp thoát nước

Quy mô: Nhà khung BTCT 2 tầng; Sân bãi; Cấp thoát nước; Các hạng mục phụ trợ

Giá trị: 4,949 tỷ đồng

Khởi công: 12/2010 - Hoàn thành: 07/2011

Địa điểm: Long Biên - Hà Nội

 

8/ Công trình: Cải tạo và nâng cấp cửa hàng xăng dầu số 150

Quy mô: Mặt bằng đường bãi.

Giá trị: 1,151 tỷ đồng

Địa điểm: TP. Bắc Ninh

Khởi công: 07/2012 - Hoàn thành: 09/2012

Dự án khác

Dự án CityLand Park Hills

Dự án CityLand Park Hills

Khởi công: từ 12/2018

Tiến độ: Đang thi công

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Khởi công: 08/2002

Hoàn thành: 09/2003

Dự án Việt Đức Complex

Dự án Việt Đức Complex

Tổng thầu thi công xây lắp

Khởi công: 12/2015

 

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Khởi công: 06/2011

Hoàn thành: 07/2002

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức