Nhà máy ô tô FORD Hải Dương

1/ Công trình: Xây dựng Nhà máy sản xuất xe ô tô FORD

Giá trị: 952.000 USD

Địa điểm: Hải Dương

Khởi công: 1996 - Hoàn thành: 1997

 

2/ Cung cấp Bê tông thương phẩm

Giá trị: 952.000 USD

Địa điểm: Hải Dương

Khởi công: 1996 - Hoàn thành: 1997

Dự án khác

Trạm trộn Bê tông thương phẩm

Trạm trộn Bê tông thương phẩm

Xây lắp Trạm trộn Bê tông thương phẩm

Sunrice Tower Tây Sơn

Sunrice Tower Tây Sơn

Hạng mục: Cọc khoan nhồi, Phần móng và phần thân

Trường THCS Thịnh Quang

Trường THCS Thịnh Quang

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội

Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức