Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Công trình: Gói thầu XL3 - Cảng đạm và dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ

Quy mô: Bến cập tàu 30.000DWT, kè sau bến, nạo vét trước bến

Giá trị: 164,610 tỷ đồng

Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Khởi công: 06/2007 - Hoàn thành: 12/2008

Dự án khác

Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Cải tạo xây dựng Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Ban QLDA Tổng Công ty Đường Sông miền Bắc

Ban QLDA Tổng Công ty Đường Sông miền Bắc

Dự án nâng cấp Cảng Bến Ngọc

Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Dự án ĐTXD công trình trạm bơm Hùng Thắng

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức