Cung Cấp Bê Tông Thương Phẩm

Dự án Ngoại Giao Đoàn

Dự án Ngoại Giao Đoàn

Cung cấp Bê tông Thương phẩm từ 2010 đến nay....

 

Trạm trộn Bê tông thương phẩm

Trạm trộn Bê tông thương phẩm

Xây lắp Trạm trộn Bê tông thương phẩm

Sunrice Tower Tây Sơn

Sunrice Tower Tây Sơn

Hạng mục: Cọc khoan nhồi, Phần móng và phần thân

Trường THCS Thịnh Quang

Trường THCS Thịnh Quang

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội

Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Công ty Cổ phần Vimeco

Công ty Cổ phần Vimeco

Dự án Khu ĐTM Đông Nam đường Trần Duy Hưng

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức
Đối tác: ASP
Đối tác: Novaland
Đối tác: Agribank
Đối tác: Gfs
TNG