Bộ Máy Quản Lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Lê Quốc Tuấn

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Ngày sinh: 21/02/1960, tại Hà Nội.

2. Ông Vũ Hồ Việt

- Chức vụ: Bí thư Đảng Uỷ - Phó Chủ tịch HĐQT

- Ngày sinh: 03/03/1960 tại Phú Thọ

3. Ông Hồ Tường Anh

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT

- Ngày sinh: 17/04/1959, tại Hải Phòng.

4. Ông Đào Hồng Thanh

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 04

- Ngày sinh: 08/04/1964, tại Nam Định.

5. Ông Hoàng Việt Anh 

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ Tổng Công ty

- Ngày sinh: 27/7/1975, tại Hà Nội.

 

BAN KIỂM SOÁT

Bà Đặng Anh Mỹ - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Trương Thị Phương Lan - Ủy viên

Bà Hoàng Thị Thanh Hà - Ủy viên

 

BAN LÃNH ĐẠO

1. Ông Lê Quốc Tuấn: Tổng Giám Đốc

2. Ông Nguyễn Lê Trung: Phó TGĐ kiêm Chủ tịch Công Đoàn

3. Ông Vũ Duy Long: Phó TGĐ kiêm Giám đốc Chi nhánh tại Thành phố HCM

4. Bà Đinh Thị Huyền Trang: Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng

5. Ông Trần Mạnh Toàn: Phó TGĐ kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 1

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức
Đối tác: ASP
Đối tác: Novaland
Đối tác: Agribank
Đối tác: Gfs
TNG