CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN

Ban QLDA Bệnh viện Da khoa Trung ương Quảng Nam

Ban QLDA Bệnh viện Da khoa Trung ương Quảng Nam

San nền - Dự án: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện đa khoa TW Quảng Nam

Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội

Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội

Khởi công: 07/2016

Hoàn thành: 11/2016

Trường Đào tạo Nguồn nhân lực Ngân hàng VietinBank

Trường Đào tạo Nguồn nhân lực Ngân hàng VietinBank

Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật, Sân đường nội bộ, Công trình thể thao.....

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Gói thầu xây lắp Cảng đạm và dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ

Dự án Ngoại Giao Đoàn

Dự án Ngoại Giao Đoàn

Cung cấp Bê tông Thương phẩm từ 2010 đến nay....

 

Nhà máy ô tô FORD Hải Dương

Nhà máy ô tô FORD Hải Dương

1/ Xây dựng Nhà máy sản xuất

2/ Cung cấp Bê tông thương phẩm

Ngân hàng AgriBank Tỉnh Hòa Bình

Ngân hàng AgriBank Tỉnh Hòa Bình

Chia nhiều giai đoạn, từ 1998 đến 03/2011

Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức