Xây Dựng Dân Dụng

Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội

Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội

Khởi công: 07/2016

Hoàn thành: 11/2016

Ngân hàng AgriBank Tỉnh Hòa Bình

Ngân hàng AgriBank Tỉnh Hòa Bình

Chia nhiều giai đoạn, từ 1998 đến 03/2011

Dự án Việt Đức Complex

Dự án Việt Đức Complex

Tổng thầu thi công xây lắp

Khởi công: 12/2015

 

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Khởi công: 08/2002

Hoàn thành: 09/2003

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Khởi công: 06/2011

Hoàn thành: 07/2002

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tây

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tây

Khởi công: 03/2002

Hoàn thành: 08/2002

Công an Thành phố Hà Nội

Công an Thành phố Hà Nội

Khởi công: 12/2002

Hoàn thành: 08/2003

Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức