CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

Nội dung thẻ H1 SEO

Slider 5
Slide 1
Slide 2
Slider 3
Slide 4

Về Chúng Tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

Quá Trình Phát Triển

Với phương châm “Phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng”, Công ty sẽ không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, công nghệ tiên tiến...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Sản xuất bê tông thương phẩm; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức
Đối tác: ASP
Đối tác: Novaland
Đối tác: Agribank
Đối tác: Gfs
TNG