QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tải về
Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ 2024

12:00 SA | 17/05/2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHCĐ 2024

12:00 SA | 17/05/2024
Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức
Đối tác: ASP
Đối tác: Novaland
Đối tác: Agribank
Đối tác: Gfs
TNG