Quá Trình Phát Triển

Năm 2019

 
 • - Năm 2019 thành lập Chi nhánh tại Tp.HCM
   

 

Năm 2016

 
 • 15/06/2016 - Thành lập Chi nhánh Cần Thơ
   
 

Năm 2014

 
 • 10/10/2014 - Thành lập Đội Xây dựng số 2
   
 

Năm 2013

 
 • 12/12/2013 - Thành lập Xí nghiệp Xây dựng số 9
   
 • 04/12/2013 - Thành lập Xí nghiệp Xây dựng số 8
   
 

Năm 2011

 
 • 12/12/2011 - Thành lập Xí nghiệp Xây dựng số 6
   
 

Năm 2008

 
 • 01/10/2008 - Thành lập Đội xây dựng số 1
   
 

Năm 2006

 
 • 01/04/2006 - Thành lập Xí nghiệp Xây dựng số 5
   
 • 01/01/2006 - Chuyển Đội Xây dựng số 1 thành Xí nghiệp Xây dựng số 4
   
 

Năm 2003

 
 • 19/12/2003 - Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng
   
 

Năm 2001

 
 • 04/12/2001 - Thành lập Xí nghiệp Xây dựng số 3
   
 

Năm 2000

 
 • 10/11/2000 - Thành lập Chi nhánh Lào Cai
   
 • 09/08/2000 - Thành lập Đội Xây dựng số 1
   
 

Năm 1998

 
 • 26/06/1998 - Thành lập Xí nghiệp Xây dựng số 1 và số 2
   
 

Năm 1996

 
 • 08/10/1996 - Thành lập Xí nghiệp Bê tông ORU
   
 

Năm 1995

 
 • 26/06/1995 - Tổng Cty Xây dựng Hà Nội chuyển giao Xí nghiệp Bê tông về cho Công ty Kinh doanh Vật tư và Xây dựng
   
 

Năm 1993

 
 • 26/03/1993 - Đổi tên thành Công ty Kinh doanh Vật tư và Xây dựng
   
 

Năm 1982

 
 • 24/12/1982 - Được thành lập với tiền thân là Công ty Cung Ứng Vật Tư Vận Tải
   
 
Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức
Đối tác: ASP
Đối tác: Novaland
Đối tác: Agribank
Đối tác: Gfs
TNG