Nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tải về
Xem chi tiết

CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 30/06/2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 15/06/2020
Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức
Đối tác: ASP
Đối tác: Novaland
Đối tác: Agribank
Đối tác: Gfs
TNG