Khu Kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa

XÂY DỰNG

1/ Gói thầu số 2: XD cầu tràn Km1+679,66 - Công trình: Tuyến đường phục vụ dân sinh thuộc Dự án ĐTXD đường vào nhà máy xi măng Công Thanh

Giá trị: 1,95 tỷ đồng

Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa

Khởi công: 11/2008 - Hoàn thành: 05/2009

 

2/ Đầu tư Xây dựng Bến số 4 - Cảng Nghi Sơn

Quy mô: Thi công phần Bê tông, sàn đạo (Phần nhân công)

Giá trị: 10 tỷ đồng

Khởi công: 02/2013 - Hoàn thành: 08/2013

 

3/ Công trình: Gói thầu: B2 - Jetty & Marine Structure - Dự án: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Quy mô: Thi công phần bê tông cốt thép trụ tựa, trụ va, sàn đạo (Phần Nhân công)

Giá trị: 31,603 tỷ đồng

Địa điểm: Khu Kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa

Khởi công: 09/2014 - Hoàn thành: 07/2015

 

CUNG CẤP BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

1/ Dự án: Đầu tư Xây dựng Bến số 4 - Cảng Nghi Sơn

Quy mô: 32.000 m3

Giá trị: 34 tỷ đồng

Khởi công: 02/2013 - Hoàn thành: 08/2013

 

2/ Hạng mục: Đường giao thông nhà máy và các hạng mục khác thuộc "Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Ferocrom Thanh Hóa"

Quy mô: 27.204 m3

Giá trị: 28,90 tỷ đồng

Khởi công: 04/2013 - Hoàn thành: 12/2013

 

3/ Đầu tư "Dự án: Khu kinh tế Nghi Sơn Tĩnh Gia Thanh Hóa"

Quy mô: Cung cấp bê tông thương phẩm - 52.000 m3

Giá trị: 52,14 tỷ đồng

Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa

Khởi công: 12/2013 - Hoàn thành: 2014

Dự án khác

Trạm trộn Bê tông thương phẩm

Trạm trộn Bê tông thương phẩm

Xây lắp Trạm trộn Bê tông thương phẩm

Sunrice Tower Tây Sơn

Sunrice Tower Tây Sơn

Hạng mục: Cọc khoan nhồi, Phần móng và phần thân

Trường THCS Thịnh Quang

Trường THCS Thịnh Quang

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội

Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức