Ngân hàng AgriBank Tỉnh Hòa Bình

1/ Công trình: Trụ sở AgriBank thị xã Hòa Bình

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 2 tầng

Giá trị: 2,5 tỷ đồng

Địa điểm: Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình

Khởi công: 1998 - Hoàn thành: 1999

 

2/ Công trình: Trụ sở AgriBank huyện Lương Sơn

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 2 tầng

Giá trị: 0,96 tỷ đồng

Địa điểm: Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình

Khởi công: 1999 - Hoàn thành: 2000

 

3/ Công trình: Nhà làm việc kiêm kho AgriBank huyện Mai Châu

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 2 tầng

Giá trị: 1,169 tỷ đồng

Địa điểm: Mai Châu - Tỉnh Hòa Bình

Khởi công: 08/2001 - Hoàn thành: 12/2001

 

4/ Công trình: Nhà phụ trợ AgriBank Thị xã Hòa Bình

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 3 tầng

Giá trị: 1,096 tỷ đồng

Địa điểm: Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình

Khởi công: 11/2002 - Hoàn thành: 03/2003

 

5/ Công trình: Trụ sở Chi nhánh AgriBank khu vực Đa Bồi - Kim Bôi

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 2 tầng

Giá trị: 0,812 tỷ đồng

Địa điểm: Kim Bôi - Hòa Bình

Khởi công: 10/2003 - Hoàn thành: 02/2004

 

6/ Công trình: Trụ sở Chi nhánh AgriBank khu vực Bắc Lương Sơn

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 2 tầng

Giá trị: 1,095 tỷ đồng

Địa điểm: Bắc Lương Sơn - Hòa Bình

Khởi công: 01/2004 - Hoàn thành: 05/2004

 

7/ Công trình: Trụ sở Chi nhánh AgriBank huyện Cao Phong

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 2 tầng

Giá trị: 2,411 tỷ đồng

Địa điểm: Cao Phong - Hòa Bình

Khởi công: 10/2004 - Hoàn thành: 04/2005

 

8/ Công trình: Nhà làm việc Chi nhánh cấp 3 Nhân Nghĩa -  Chi nhánh AgriBank huyện Lạc Sơn

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 2 tầng

Giá trị: 1,214 tỷ đồng

Địa điểm: Lạc Sơn - Hòa Bình

Khởi công: 01/2006 - Hoàn thành: 06/2006

 

9/ Công trình: Xây dựng, cải tạo nhà làm việc, nhà phụ trợ Chi nhánh AgriBank huyện Kim Bôi

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 2 tầng

Giá trị: 2,826 tỷ đồng

Địa điểm: Kim Bôi - Hòa Bình

Khởi công: 05/2007 - Hoàn thành: 12/2007

 

10/ Công trình: Xây dựng, cải tạo nhà làm việc, nhà khách Chi nhánh AgriBank TP. Hòa Bình

Quy mô: Cải tạo, Xây mới Nhà khung Bê tông Cốt thép 3 tầng

Giá trị: 2,907 tỷ đồng

Địa điểm: TP. Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình

Khởi công: 02/2008 - Hoàn thành: 10/2008

 

11/ Công trình: Trụ sở chi nhánh loại III Sông Đà Chi nhánh AgriBank TP. Hòa Bình

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 5 tầng, cọc Bê tông Cốt thép

Giá trị: 11,734 tỷ đồng

Địa điểm: TP. Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình

Khởi công: 03/2010 - Hoàn thành: 03/2011

Dự án khác

Dự án CityLand Park Hills

Dự án CityLand Park Hills

Khởi công: từ 12/2018

Tiến độ: Đang thi công

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Khởi công: 08/2002

Hoàn thành: 09/2003

Dự án Việt Đức Complex

Dự án Việt Đức Complex

Tổng thầu thi công xây lắp

Khởi công: 12/2015

 

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Khởi công: 06/2011

Hoàn thành: 07/2002

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức