Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Công trình: Gói thầu 1: Thi công xây dựng + cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm bơm và các công trình phụ trợ - Dự án ĐTXD công trình trạm bơm Hùng Thắng

Giá trị: 6,131 tỷ đồng

Địa điểm: Bình Giang - Hưng Yên

Khởi công: 03/2010 - Hoàn thành: 09/2010

Dự án khác

Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Cải tạo xây dựng Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Ban QLDA Tổng Công ty Đường Sông miền Bắc

Ban QLDA Tổng Công ty Đường Sông miền Bắc

Dự án nâng cấp Cảng Bến Ngọc

Ban QLDA “PTNT Tổng hợp, Giảm nghèo tỉnh Phú Thọ”

Ban QLDA “PTNT Tổng hợp, Giảm nghèo tỉnh Phú Thọ”

Xây dựng Hệ thống Thủy lợi tại xã Đồng Sơn và xã Lương Nha

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức