Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Công trình: Cải tạo xây dựng Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Quy mô: Đường giao thông; hệ thống cấp nước sinh hoạt.

Giá trị: 5,174 tỷ đồng

Địa điểm: Phú Lương - Thái Nguyên

Khởi công: 11/2007 - Hoàn thành: 10/2008

Dự án khác

Ban QLDA Tổng Công ty Đường Sông miền Bắc

Ban QLDA Tổng Công ty Đường Sông miền Bắc

Dự án nâng cấp Cảng Bến Ngọc

Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Dự án ĐTXD công trình trạm bơm Hùng Thắng

Ban QLDA “PTNT Tổng hợp, Giảm nghèo tỉnh Phú Thọ”

Ban QLDA “PTNT Tổng hợp, Giảm nghèo tỉnh Phú Thọ”

Xây dựng Hệ thống Thủy lợi tại xã Đồng Sơn và xã Lương Nha

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức