Ban QLDA “PTNT Tổng hợp, Giảm nghèo tỉnh Phú Thọ”

1/ Công trình: Xây mới Tràn Măng 1 và Xuân 2 - xã Đồng Sơn, huyện Thanh Sơn

Giá trị: 0,860 tỷ đồng

Khởi công: 04/2005 - Hoàn thành: 08/2005

Địa điểm: Thanh Sơn - Phú Thọ

 

2/ Công trình: Hệ thống thuỷ lợi xã Lương Nha, Tam Thanh huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

Giá trị: 1,867 tỷ đồng

Khởi công: 06/2006 - Hoàn thành: 11/2006

Địa điểm: Thanh Sơn - Phú Thọ

Dự án khác

Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Cải tạo xây dựng Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Ban QLDA Tổng Công ty Đường Sông miền Bắc

Ban QLDA Tổng Công ty Đường Sông miền Bắc

Dự án nâng cấp Cảng Bến Ngọc

Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Dự án ĐTXD công trình trạm bơm Hùng Thắng

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức