Ban QLDA Đầu tư Xây dựng ngành VHTT tỉnh Phú Thọ

Công trình: Kè hồ và đường dạo, cảnh quan đồi Phân Bùng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Quy mô: Kè, đường nội bộ, làm phong cảnh

Giá trị: 1,865 tỷ đồng

Địa điểm: TP Việt Trì - Phú Thọ

Dự án khác

Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Cải tạo xây dựng Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26

Ban QLDA Tổng Công ty Đường Sông miền Bắc

Ban QLDA Tổng Công ty Đường Sông miền Bắc

Dự án nâng cấp Cảng Bến Ngọc

Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Dự án ĐTXD công trình trạm bơm Hùng Thắng

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức